Списък документи железарски шум

Описание на фактите и обстоятелствата, които са се случили във връзка с подаването на документите, може да се прочете в коментарите на темата във Фейсбук „Община Враца ме дискриминира, заплашва и репресира!“

Извадка от Търговския регистър за регистрацията на фирмата „Иван Нинов – 2006“ в гр. Враца за железарски услуги и сервиз за леки и лекотоварни автомобили на адреса в „Тиха зона“ до парк ДНА, където се и извършват неспирните металообработки на открито, под дъжд, сняг, в мъгла, в жега и студ, нон-стоп, като рязания с ъглошлайфки, флексове, заварки с електрожен, удари с чукове, пробивания с дрелка, пиления по всякаква скрап и ръжда!

А това са записите в продължение САМО за половин година (есента и зимата на 2019-2020 г.), от които много добре си личи, каква е действителността. В компилацията са вградени само кратки откъси на реалната железарска дейност, заедно с доказателства за репресията от власт от действащата все още пп герб и заплахи от мутри в защита на железаря-работохолик.

 1. Колективна жалба до кмета на гр. Враца №94000-8388/12.06.2017
 2. Известие №94000-8388(1) 29.06.2017 г. от община Враца по колективна жалба
 3. Резултат от проверката от община Враца №94000-8388(2) 25.07.2017 г. по Колективната жалба *** Документ №3.1 – Резултат от проверка от РЗИ-Враца № Изх.№КД-04-1615/26.07.2017 г. за железарския цех
 4. Жалба до НАП, Офис Враца №9701-1551/11.07.2018 г.
 5. Жалба до РСПБЗН – Враца, Вх.№ВР-1887 от 17.07.2018 г.
 6. Жалба до Окръжна прокуратура – Враца Вх.№1550/2018 г. от 18.07.2018 г.
 7. Писмо от община Враца №94000-8388(5) от 24.07.2018 г. до Директора на РЗИ-Враца
 8. Жалба до кмета на гр. Враца №94000-8388(4) от 13.07.2018 г.
 9. Писмо от РЗИ-Враца Изх.№КД-03-1684 от 02.08.2018 г.
 10. Жалба до кмета на гр. Враца Вх.№94000-8388(6) от 30.07.2018 г.
 11. Писмо от община Враца №94000-8388(7) от 13.08.2018 г.
 12. Постановление от Районна прокуратура – Враца Пр.Пр.№1859/18 от 10.08.2018 г.
 13. Жалба до Окръжна прокуратура – Враца Вх.№1550/2018 г. от 17.08.2018 г.
 14. Мотиви до Окръжна прокуратура №1718/18 от 20.08.2018 г.
 15. Становище/искане за допълнителна информация до община Враца №94000-8388(8) от 23.08.2018 г.
 16. Молба до община Враца 94000-8388(9) от 24.08.2018 г.
 17. Жалба до РПУ-Враца Вх.№17950-6433 от 27.08.2018 г.
 18. Постановление Вх.№1718/2018 от 30.08.2018 г. на ВОП
 19. Писмо от Община Враца №94000-8388(10) от 03.09.2018 г.
 20. Сигнал до Районна прокуратура – Враца 1859/18 от 10.09.2018 г.
 21. Жалба до РЗИ-Враца Вх.№КД-03-2010 от 14.09.2018 г.
 22. Е-майл Сигнал за търговия с влияние от 17.09.2018 г. до pr@gerb.bg
 23. Сигнал по телефона до Дирекция „Инспекция по труда – Враца“ на 19.09.2018 г.
 24. Препращане на сигнал за Търговия с влияние
 25. Писмо от РЗИ-Враца изх.№КД-03-2010/19.08.2018 г.
 26. Жалба до Дирекция „Инспекция по труда – Враца“, Вх.№18107746/25.09.2018 г.
 27. Жалба до РИОСВ-Враца Вх.№Ж-10/26.09.2018 г.
 28. Отговор до Министерски съвет от 26.09.2018 г.
 29. Отговор на хартия от Министерски съвет по №1000/18 от 25.09.2018 г.
 30. Отговор от Пожарната служба на гр. Враца
 31. Отговор от РЗИ-Враца Изх.№КД-04-2010/05.10.2018 г.
 32. Отговор от РИОСВ-Враца Изх.№Ж-10(2)/05.10.2018 г.
 33. Възражение до РСПБЗН-Враца, Вх.№ВР-2563, Екз.№1 от 15.10.2018 г., с копие до Районна прокуратура – Враца – Вх.№1859/18 от 15.10.2018 г.
 34. Писмо от Централно управление на НАП Изх.№03-00-63#2/04.10.2018 г.
 35. Писмо от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, изх.№18092798/19.10.2018 г.
 36. Възражение до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, вх.№18112757/22.10.2018 г.
 37. Gmail – Допълнение към сигнала _Търговия с влияние от 24.10.2018 г.
 38. Писмо от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, изх.№18093572/25.10.2018 г.
 39. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 22.11.2018 г.
 40. Становище от 02.12.2018 г. по писмо на Министерски съвет №1000/18 от 22.11.2018 г.
 41. Писмо от МВР Рег.№489700-3894, екз.№2 от 07.11.2018 г.
 42. Несъгласие от 09.10.2018 г. до МВР – Дирекция „Координация и административно обслужване“, Районна прокуратура – Враца вх.№1859/18 от 10.12.2018, Отдел „Приемна“ към Министерски съвет по писмо №1000 от 25.09.2018 г.
 43. Постановление от Районна прокуратура – Враца №1859/2018 от 21.12.2018 г.
 44. Молба до Районна прокуратура – Враца от 31.12.2018 г.
 45. Молба до Районна прокуратура – Враца, вх.№1859/18 от 04.01.2019 г.
 46. Обжалване до Окръжна прокураура – Враца, вх.№1718/18 от 07.01.2019 г.
 47. Мотиви към обжалване до Окръжна прокуратура – Враца, вх.№1718/18 от 09.01.2019 г.
 48. Констативен протокол №64 от 17.10.2018 г. на Община Враца
 49. Допълнение към мотиви по обжалване до Окръжна прокуратура – Враца, вх.№1718/18 от 11.01.2019 г.
 50. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 16.01.2019 г.
 51. Отговор по №1000/18 от 17.01.2019 на Министерски съвет
 52. Постановление №1718/18 от 22.01.2019 г. на Окръжна прокуратура Враца
 53. Електронно писмо до Министерски съвет с въпрос за срок на отговор по преписка №1000/18 на МС
 54. Две писма получени заедно от НАП с уведомление за данъчна тайна
 55. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 11.02.2019 г.
 56. Молба до Административен съд Велико Търново за разкриване на данъчна тайна
 57. Определение №81/18.02.2019 г. на Административен съд Велико Търново по искане за разкриване на Данъчна тайна
 58. Отговор по №1000/18 от 11.02.2019 г. на Министерски съвет
 59. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 18.03.2019 г.
 60. Жалба до Президента на Р.България във връзка с №1000/18 на Министерски съвет с копие до Министерски съвет и Специализираната прокуратура
 61. Отговор на Община Враца до Президента на Р.България 0300-8(1) от 20.03.2019
 62. Две писма – отговор от Президента на Р.България до Община Враца и до мен
 63. Отговор до Президента на Р.България от мен
 64. Отговор на Община Враца до Президента на Р.България, с копие до мен – №94000-8388/12/ от 03.04.2019 г.
 65. Писмо от министерски съвет №1000/18 от 05.04.2019 г.
 66. Становище до Министерски съвет от мен за резултата по тяхната преписка №1000/18
 67. Уведомление от Министерски съвет за регистриране на мейла ми
 68. Остро несъгласие с писмо на Община Враца № 94000-8388/12/03.04.2019
 69. Жалба до РПУ-Враца №179500-3958/23.04.2019 г.
 70. Записки във връзка с посещението в РПУ-Враца и разпита ми
 71. Допълнение по сигнал до Президента на Р.България, с копие до Министерски съвет, Специализираната прокуратура и РПУ-Враца
 72. Становище до Президента на Р.България с копие до Община Враца
 73. Сигнал до телевизия „БТВ Медиа Груп” ЕАД
 74. Мейл до БСП с допълнение по сигнал (Документ №71)
 75. #
 76. #
 77. #
 78. #
 79. #
 80. Писмо от РПУ-Враца за заплахите от кварталния полицай
 81. 1-ви сигнал до Вътрешна сигурност 81-1 Видео запис пред входа на сградата на РПУ-Враца със заплахи и психически натиск
 82. #
 83. #
 84. #
 85. #
 86. #
 87. #
 88. Показания до РПУ-Враца във връзка с 1-я сигнал до Вътрешна сигурност
 89. #
 90. Допълнение показания РПУ-Враца от 23.07.2019 г.
 91. #
 92. #
 93. #
 94. #
 95. #
 96. #
 97. #
 98. #
 99. #
 100. #
 101. #
 102. Главен прокурор писмо на хартия
 103. #
 104. #
 105. #
 106. #
 107. #
 108. #
 109. #
 110. #
 111. #
 112. Жалба до Окръжна прокуратура Враца за късане на страници от папка на прокуратурата
 113. #
 114. #
 115. #
 116. #
 117. #
 118. #
 119. #
 120. #
 121. #
 122. #
 123. Жалба до Община Враца от 18.05.2020 г.
 124. Отговор по п.№1000/18 от Министерски съвет от 14.05.2020 г.
 125. #
 126. #
 127. 1-ви отговор от Вътрешна сигурност
 128. #
 129. #
 130. Допълнение към жалба до Върховна касационна прокуратура от 05.06.2020 г.
 131. Отворено писмо до Министъра на вътрешните работи, г-н Младен Маринов с копие до Европейската комисия от 24.06.2020 г.
 132. #
 133. #
 134. #
 135. #
 136. #
 137. #
 138. #
 139. #
 140. #
 141. #
 142. #
 143. #
 144. #
 145. #
 146. #
 147. #
 148. Жалба до кмета относно заявление за достъп до обществена информация №94000-9748 от 12.08.2020 г.
 149. Отговор от кмета във връзка с достъпа до обществена информация относно достъпа до сградата на Община Враца
 150. Протокол от Община Враца за даване на Заповед 1096/12.06.2020 г. от ОВ
 151. Писмо до кмета във връзка с искането ми за достъп до обществена информация за достъп на граждани до сградата на Община Враца и във връзка с дадена ми Заповед №1096/12.06.2020
 152. Писмо от Кмета за заявлението ми за достъп до обществена информация за поставени табели за достъп през главния вход на сградата на общината.
 153. Отворено писмо – продължение №2 до ЕК с копие до Министерски съвет и ФБ
 154. Първи отговор от Европейската комисия
 155. Предаден протокол в Община Враца за подписка №1 съдържаща подписи за оставката на Аскета, Кмета и Каскета, също предадена.
 156. Уведомление за протест пред сградата на Районен съд гр. Враца
 157. Констативни протоколи от Община Враца
 158. Заповед от Кмета във връзка с уведомлението ми за протест с подписка №2 за оставката на премиера и гл. прокурор
 159. Изпратен констативен протокол на 28.10.2020 г. до Министерски съвет и Главен прокурор за подписка за оставката им пред главния вход на Община Враца
 160. Писмо от Министерски съвет №2815/20 от 26.10.2020 за изпратения протокол за оставката
 161. Жалба до Полиция и Прокуратура срещу гл.инспектор Кръстев и шефа на Общински съвет – Владимир Христов – гр. Враца
 162. Преписка №2135/20 от 16.11.2020 г. на Районна прокуратура – Враца
 163. Писмени въпроси до Общински съвет- Враца на дистанционно заседание от 24.11.2020 г.
 164. Писмо от РПУ-Враца за сигнала ми за заплахата от инспектора на кмета „Нищо, ще те подгоним и тебе!“
 165. Писмо от кмета на Враца №Z-1365(1) от 14.12.2020 г.
 166. Протокол за предаване на папка с подписка в Окръжна прокуратура – Враца за оставката на Главния прокурор на Р.България – Иван Гешев – ОТКАЗАН ДА СЕ ВЗЕМЕ НА 22.12.2020 г. от ВОП с мотив – не е за тях, не е било извършено престъпление!
 167. И-мейл до Прокуратурата на Р.българия и отговор във връзка със запитване за номер на преписка за завейдане на протокол за предаване на 1-вата папка с подписка за оставки
 168. Завление за среща с Главния прокурор за предаване на папка с подписи за оставката му – опит №2
 169. Исканите писмени въпроси до Общински съвет Враца във връзка с изказването ми м.12.2020 г.
 170. Писмо до Българска национална – Радикална партия
 171. Публикувано писмо във в-к Свободно слова на Българска национална – Радикална партия, бр. 77, Година 29 от 16.II.2021 г.
 172. Отговор от Кмета на Враца №ПОГ-2(1)/20.01.21 г.
 173. Отговор до общинските съветници на Общински съвет Враца във връзка с писмо на Кмета на Враца №ПОГ-2(1)/20.01.21
 174. Електронно писмо до Главния прокурор с питане за номер на преписка под която е заведено искане за среща №2
 175. Питания до пиара на кмета във Фейсбук групата ВРАЦА – КАЖИ НА КМЕТ И ОБЩИНА ИСТИНАТА
 176. Свидетелство за регистрация на Търговска марка за ГНП
 177. Кореспонденция по електронната поща с Информационния център на Главния прокурор Гешев във връзка със заявлението за среща с него и предаване на 2-рата ми подписка за оставката му
 178. Сигнал за незаконно строителство от 30.03.2021 г. до Община Враца с копие до ПП ВМРО, ПП Възраждане и ФБ страницата на ГНП
 179. Писмо до врачанските медии: роднински връзки на излъчен кандидат за депутат от ВМРО – Враца относно НЕЗАКОННО строителство
 180. Декларация за напускане на Изправи се.БГ
 181. Отворено писмо за среща до Председателя на Районен съд – Враца – г-н Васил Ганов с копие до Председателя на 45-то Народно събрание – г-жа Ива Митева, Гражданско сдружение Българска Легия Антимафия – г-н Григор Здравков и до ФБ страницата на ГНП
 182. Решение №7 от 19.04.2021 г на Районен съд – Враца по АНД №863 от 16.10.2020 г.
 183. Отговор от 45-то Народно събрание от 23.04.2021 г.
 184. Отговор от Община Враца за проверка за незаконно строителство
 185. Отговор от Районен съд – Враца
 186. Протокол и решение №7 от 19.04.2021 на Районен съд – Враца по дело №867 за арест от 16.10.2020 г.
 187. Заявление за достъп до обществена информация до Община Враца за загрдения общински терен в парк „ДНА“ в гр. Враца от железаря работохолик и ползващ се от него за лични цели.
 188. Сигнал за корупция в НОИ с копие до Районна прокуратура – Враца
 189. Писмо до Президента за повдигане на „розовата завеса“ на корупцията
 190. Становище до 45-то Народно събрание по писмо № ПГ-1194-П-2 от 23.04.2021 г.
 191. Уведомление до Община Враца за ПРОТЕСТ пред железаря по време на проверката за незаконното му строителство за търговските помещения на 11.05.2021 от 10:00 ч.
 192. Сигнал до Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, към 45-то народно събрание
 193. Писмо от Община Враца по уведомление за протест пред железаря по време на извършване на проверката по сигнала ми за незаконно строителство за търговските му помещения в имота му.
 194. Жалба в полицията Враца за отправените заплахи от железаря – „ЩЕ ТИ СТРОША ЕДИН КРАК“
 195. Жалба/сигнал до Специализираната прокуратура за ОПГ – организирана престъпна група, с копие до Председателя на република България – г-н Янев и министъра на вътрешните работи – г-н Рашков
 196. Писмо от Община Враца по искане за достъп до обществена информация за заградения общински терен в парк „ДНА“ във Враца от железаря работохолик и ползващ се за лични цели от него.
 197. Отговор от Министерски съвет – №1000 от 19.05.2021 г.
 198. Връчено ми писмо от Община Враца в сградата на Община Враца на 21.05.2021 г., което е от кмета каменов до Председателя на ОС-Враца относно въпроса ми на заседанието от 27.04.2021 г. за зградения общински терен в парк „ДНА“ Враца
 199. Писмо до Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии към Общински съвет – Враца, във връзка със заявление за участие за назначена проверка от ОС-Враца на дистанционното заседание от 25.05.2021 г.
 200. Писмо от полицията за предупреждение към железаря за отправената ми заплаха, че ще ми строши един крак, предупреждение с рег.№1759p-11784/20.05.2021 г. от РУ на полицията гр. Враца
 201. Жалба до полиция и прокуратура – Отново заплахи от съседа Нинов – „Обаче требва да идеш да кажеш (в полицията): Кой крак ще ти троша! Че там се попълва една бланка!“, въпреки предупреждението – Протокол за предупреждение с рег.№1759р-11784/20.05.2021 г. на РУ на полицията Враца
 202. Постановление от Специализираната прокуратура №984 от 26.05.2021, по сигнала ми за ОПГ
 203. Жалба до прокуратурата за заплахи по Фейсбук
 204. Заявление за среща с Главния прокурор Гешев – №3 от 03.06.2021 г., подадено лично в София
 205. Писмо от Дирекция Инспекторат на МВР от 03.06.2021 до кмета на Враца – Каменов, с копие до мен. Писмото е за сигнала ми за ОПГ
 206. Преписка от Районна прокуратура – Враца за отказ за образуване на ДП по сигнала ми за ОПГ до Специализираната прокуратура
 207. Протокол от РПУ-Враца за предупреждение на железаря Нинов за втората му заплаха
 208. Призовка за разпит в ОДМВР-Враца по сигнала ми за ОПГ, от отдел Инспекторат към МВР
 209. Отговор от отдел Инспекторат към НОИ по сигнала ми за корупция в НОИ-Враца
 210. Възражение по писмото от отдел Инспекторат към НОИ за сигнала ми за корупция в НОИ-Враца
 211. Получено копие от Районна прокуратура – Враца за прехвърляне по компетенстност на сигнала ми за корупция в НОИ-Враца, към НОИ
 212. Връчени писма на 28.06.2021 г. от Община Враца от Комисия по обществен ред и сигурност
 213. Придружително писмо до Районна прокуратура – Враца относно възражението ми по несъстоятелното писмо за проверката от звено Инспекторат по жалбата ми за корупция в НОИ-Враца
 214. Отговор от Министерски съвет по №1000 от 02.07.2021 г.
 215. от Община Враца по резултата от проверката за сигнала ми за незаконно строителство на железаря за помещенията му – фризьорски салон и кафе
 216. Завление за изслушване до Висшия съдебен съвет на насроченото му заседание за 23.07.2021 г., по предложението на прасъдния министър, г-н Стоилов за прекратяване на действията на главния прокурор поради уронване престижа на съдебната система, а така също и предаване на две папки с подписки за оставката на главния прокурор Гешев и бившия вече премиер Борисов
 217. Писмо от вътрешния министър г-н Рашков до финансовия министър г-н Василев, с копие до мен във връзка със сигнала ми за липсващите 700 млн лв от хазарта на г-н Божков
 218. Отворено писмо до Председателя на Европейския парламент във връзка с Групата за наблюдение на демокрацията към ЕП, с копие до вътрешния министър г-н Рашков, президента г-н Радев, ВСС и фейсбук страницата на ГНП
 219. До Община Враца, заявление за предоставяне на копия по административно производство за незконното строителство на търговските помещения на железаря работохолик
 220. До Община Враца, жалба срещу охранителя от Сити сод – Враца, на входа на сградата за Информационния център
 221. Допълнение по сигнала ми до ЕК за нарушение свободата на словото касаещ посещението ми в Община Враца
 222. От ОДМВР-Враца, две писма
 223. До ОДМВР-Враца по 179500-7960-2 от 13.9.2021
 224. От НБКСРС
 225. От Leonhard den Hertog
 226. До Районна прокуратура Враца, жалба за незаконно строителство пр.5559/30.09.2021
 227. От Община Враца по сигнала за Незаконно строителство №94000-13329/29.09.2021
 228. От Община Враца, дадени незаверени копия по сигнала за Незаконно строителство
 229. До Община Враца молба+жалба, за заверени копия и против отказ за копие на скица 94000-5466(6)/13.10.2021 г.
 230. От началника на полицията във Враца, Директор на ОДМВР-Враца, Цветко Нинов №369000-15687, екз.2 от 12.10.2021 г.
 231. От Районна прокуратура Враца, пр. 5942/19.10.2021 г., железаря е извършил престъпление!
 232. От ВСС №21164 от 26.10.2021 г. по сигналите ми за уронване престижа на съдебната ни система
 233. Възражение от 26.10.2021 г. до ВСС по писмото им по ВСС-22164 от 26.10.2021 г.
 234. От Община Враца – отказ за предоставяне на заверени копия на документи
 235. До Районна прокуратура Враца, молба за запознаване с пр. №5942/21 и пр. №2717/21
 236. До Районна прокуратура Враца, допълнение по сигнала ми за НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО по пр. №5559/21
 237. ДО МВР, препращане на сигнал до Районна прокуратура Враца за НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО по пр. №5559/21
 238. Молба от 08.11.2021г. за копия от папки 2717/21 и 5942/21 на ВРП
 239. Писмо от Министерски съвет по №1000/18 от 10.11.2021г.
 240. Жалба от 22.11.2021г. до Инспекторат към ВСС
 241. Получени копия на място от ВРП на 11.11.2021г. по преписки №2717/21 и 5942/21 на ВРП
 242. Получено писмо от Инспекторат към ВСС №Ж-21-922 от 29.11.2021г.
 243. Писмо от Кмета на гр. Враца №Z-1291(1) от 29.11.2021г. по заграден общински терен и въпрос за саниране на сградата на физкултурния салон на НУ „Св.Св. Софрони Врачански“
 244. До Министерство на правосъдието – препращане на кореспонденция
 245. Имейл от 07.12.2021г. до МВР, Заявление за среща с г-н Рашков
 246. Сигнал от 08.12.2021г. до Вътрешна сигурност с № 010000001344
 247. Жалба от 15.12.2021г. до ВРП по преписки №2717/21 и №5942/21 за не разглеждане на жалбата ми касаеща заплаха №1 от 3 „ЩЕ ТИ СТРОША ЕДИН КРАК“, липса на произнасяне на прокурор и липса на информация за жалбата ми в електронните системи на полиция и прокуратура
 248. Молба от 10.12.2021г. до ВРП за заверено копие на документ за дата на първоначално запознаване с материалите по пр.№2717/21 на ВРП
 249. Писмо от ВСС №ВСС-11264/2021 от 15.12.2021г.
 250. Сигнал от 16.12.2021г. до Министерство на правосъдието, Министъра на вътрешните работи на Република България – г-н БОЙКО РАШКОВ, Министъра на електронното управление на Република България – г-н Божидар Божанов. ОТНОСНО: Липса на възможност от гражданин за справка в електронните и информационни регистри на прокуратура и полиция в гр. Враца по номер на жалба в полицията за заплахи. Вероятно прикриване на конфликт на интереси/корупция в герберската власт във връзка с №1000/2018 на Министерски съвет.
 251. Разпит от Вътрешна сигурност на 17.12.2021г. в сградата на ОДМВР-Враца
 252. Писмо от Министерски съвет по №1000/18 от 20.12.2021г. до Министерство на Правосъдието, Министерство на Вътрешните работи, Министерство на електронното управление, копие до мен
 253. Копие със заверка от ВРП
 254. Резолюция №7597/21 от 17.12.2021г. на ВРП по жалбата ми от 15.12.2021г. до ВРП
 255. Заявление за достъп до обществена информация по изготвен и одобрен инвестиционен проект за Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в НУ „Св. Софроний Врачански“ през 2017 г. на стойност 136 820 лв.
 256. Жалба №2553/21 от 29.12.2021г. на ВОП, срещу прокурор Ст. Динчев за нарушение на правата ми по чл. 212, ал. 1 от НПК и чл. 213, ал. 1 от НПК във връзка с негова Резолюция по пр. №7597/21 от 17.12.2021 г. на ВРП
 257. Жалба №2558/21 от 29.12.2021г. на ВОП, ОТНОСНО: Протест срещу Постановление за отказ да бъде образувано досъдебно производство, пр.№2717/21 г. от 15.07.2021  г. на ВРП
 258. Жалба №2559/21 от 29.12.2021г. на ВОП, ОТНОСНО: Протест срещу Постановление за отказ да бъде образувано досъдебно производство, пр.№5942/21 г. от 18.10.2021 г. на ВРП
 259. Допълнение към Жалба № 2558/21г. от 04.01.2022г. на ВОП, с копие до: Министъра на вътрешните работи на Република България – г-н БОЙКО РАШКОВ, ОТНОСНО: По Жалба №2558/21 от 29.12.2021 г. на ВОП за установяване на документ с невярно съдържание ПП №1795р-13553 от 10.06.2021 на РУ-Враца, приложен в лист №** в пр.№2717/21 на ВРП
 260. Писмо от Министерство на Правосъдието № 94-П-139_2022 до Прокуратурата на Република България, до Министерство на Вътрешните работи с копие до мен във връзка с липсата на информация за 1-та ми жалба за заплахата „ЩЕ ТИ СТРОША ЕДИН КРАК“ от 11.05.2021г.
 261. Жалба за НАБЕДЯВАНЕ от 11.01.2022г. №219/22 на ВРП и № 2559/21 от 11.01.2022г., с КОПИЕ ДО: Министъра на вътрешните работи на Република България – г-н БОЙКО РАШКОВ, СРЕЩУ: Старши инспектор Милен Иванов от РУ-Враца по Справка №*** г. на ОДМВР-Враца, във връзка с ЖАЛБА до РУ-Враца №**, СРЕЩУ лицата: Иван ** Нинов, Красимира ** Питта и Анна ** Питта, във връзка със СВЕДЕНИЕ до РУ-Враца №** СРЕЩУ: Анна ** Питта, във връзка със СВЕДЕНИЕ до РУ-Враца №** СРЕЩУ: Иван ** Нинов
 262. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2559/21 от 07.01.2022г. на ВОП за ПОТВЪРЖДЕНИЕ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за отказ да се образува ДП от 18.10.2021г. по пр.№5942/21 от 18.10.2021г. на ВРП
 263. Писмо от ВОП № 2559/21 от 12.01.2022г. за препращане по компетентност до ВРП на жалбата ми от № 2558/21г. от 04.01.2022г. на ВОП, с копие до: Министъра на вътрешните работи на Република България – г-н БОЙКО РАШКОВ
 264. Решение №42 от 12.01.2022г. на Община Враца за предоставяне на достъп до Обществена информация по проект за Енергиина ефективност на НУ „Св. Св. Софрони Врачански“ гр. Враца
 265. Жалба от 17.01.2022г. до Административен съд – Враца срещу решение №42/12.01.2022г. на Община Враца
 266. Жалба от 17.01.2022г. до Апелативна прокуратура – София срещу преписка №2559/21 от 07.01.2022г. на ВОП
 267. Молба от 17.01.2022г. до ВРП за запознаване с документите в преписка №2203/21 на ВРП

И в резултат на тази многогодишна борба срещу тая шуробаджанащина в пп герб, касаеща „много помага“ във високите етажи на властта и понеже аз единствен от всички съседи се противопоставям на тази брутална репресия от пп герб, така съм завъртян във водовъртежа на едноличните и автократични решения, че магазина ми се намира в момента в това състояние: (Постерите са поставени на 11.07.2020 г.)

http://gnp.care/wp-content/uploads/2020/07/ФАЛИРАЛ-МАГАЗИН-ЗАРАДИ-ГЕРБ-scaled.jpg