ОТЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

За септември 2020 г. – приходи от дарения 0 лв /нула лева/

За октомври 2020 г. приходи от дарения 52.98 лв., дарение от Петър Вълкачовски

За октомври 2020 г. разходи от 52.98 лв – закупуване на чадър 1 бр. и основа за чадър 1 бр.

Разхода за чадър е направен във връзка с нуждата от предпазване от дъжд и като рекламно средство при осъществяване на граждански протест на открито пред сградата на Съдебната палата във гр. Враца с организирана гражданска инициатива с подписка за оставката на Главния прокурор на Р. България с начало 19 октомври 2020 г.