*** ДАРЕНИЕ/ПОДПОМАГАНЕ ***

Чрез PayPal

Тук е важно да се отбележи следното нещо – с призива да се събират парични подпомагания за Гражданска Независима Позиция, първото и основно нещо, което трябва да се отбележи, е че ще има пълна прозрачност на постъпващите средства и най-вече тяхното изразходване! Всеки месец тук ще се публикува пълен отчет на приходите и разходите. От една страна информацията за постъпващите средства ще представлява информацията, която дарителите позволяват да се разкрива публично, а информацията за разходите ще представлява за каква цел, колко са похарчени.

По такъв начин ще се елиминират съмненията за потенциални зависимости, скрити реклами за определени идеи, договорки или каквито и да са други корупционни зависимости! Обърнете внимание, че другите политически партии, сдружения, организации или други граждански движения липсва тази важна част на страниците им – колко пари са набрани към даден момент и как те се харчат! Вярно има отчети пред Сметна палата и прочие институции, но личната ежемесечна инициатива на конкретния интернет сайт я няма!

Как движението на тези парични средства кореспондира с прокламираните цели за които се събират парите, най-вече харченето им дали съответства с това което се говори предварително и прави. Например за определени посещения в дадени градове, какви разходи свързани с дейността са направени и какви би трябвало да бъдат, какви материални придобивки има за лидерите или дали се смесват лични и обществени пари!

Въобще тази детайлна информация ще даде отговорите дали има зависимост от скрити „дарители“ за уговорки, понеже пълната прозрачност най-вече във финансовата част е основание за така необходимата коректност в лансирането на дадена политическа или социална идея за начина на определяне на обществени взаимоотношения.

Но това е на-вече от целите на събирането на парите – дали зад една добре написана и оформена политически или социална идея се крие просто поредния фирмен стремеж за трупане на ИНДИВИДУАЛНИ материални или не материални блага или просто материално дебелеене!

От тук би следвало ясно да се определи целите за които се събират конкретните даренията тук, а това са нужди за разходи за адвокати за водене на дела, понеже случая с „политическия“ шум от функционирането на железарския цех в Тиха зона, вече е стигнал предела с писане на жалби към всички институции, най-вече полиция и прокуратура и няма друга институция освен съда, която да предприеме действия по установяване на това което се крие от обществото по този случай. При писането на жалбите, материалните разходи по изпращане на писмата, посещения на отделни институции и пътувания са минимални, но разходите по воденето на съдебни дела са значителни по големи.

Ще се събират средства и за участване в предстоящи избори, като разходи за участия в телевизионни представяния, за рекламни материали, шатри, пътувания.

Въобще подкрепата за гражданската инициатива ГНП, представлява подкрепа за младите, новите и не обвързани със съществуващото непрозрачно политическо статукво в България!

Петър Вълкачовски

гр. Враца

20 септември 2020