Списък документи железарски шум

Описание на фактите и обстоятелствата, които са се случили във връзка с подаването на документите, може да се прочете в коментарите на темата във Фейсбук „Община Враца ме дискриминира, заплашва и репресира!“

Извадка от Търговския регистър за регистрацията на фирмата „Иван Нинов – 2006“ в гр. Враца за железарски услуги и сервиз за леки и лекотоварни автомобили на адреса в „Тиха зона“ до парк ДНА, където се и извършват неспирните металообработки на открито, под дъжд, сняг, в мъгла, в жега и студ, нон-стоп, като рязания с ъглошлайфки, флексове, заварки с електрожен, удари с чукове, пробивания с дрелка, пиления по всякаква скрап и ръжда!

А това са записите в продължение САМО за половин година (есента и зимата на 2019-2020 г.), от които много добре си личи, каква е действителността. В компилацията са вградени само кратки откъси на реалната железарска дейност, заедно с доказателства за репресията от власт от действащата все още пп герб и заплахи от мутри в защита на железаря-работохолик.

 1. Колективна жалба до кмета на гр. Враца №94000-8388/12.06.2017
 2. Известие №94000-8388(1) 29.06.2017 г. от община Враца по колективна жалба
 3. Резултат от проверката от община Враца №94000-8388(2) 25.07.2017 г. по Колективната жалба *** Документ №3.1 – Резултат от проверка от РЗИ-Враца № Изх.№КД-04-1615/26.07.2017 г. за железарския цех
 4. Жалба до НАП, Офис Враца №9701-1551/11.07.2018 г.
 5. Жалба до РСПБЗН – Враца, Вх.№ВР-1887 от 17.07.2018 г.
 6. Жалба до Окръжна прокуратура – Враца Вх.№1550/2018 г. от 18.07.2018 г.
 7. Писмо от община Враца №94000-8388(5) от 24.07.2018 г. до Директора на РЗИ-Враца
 8. Жалба до кмета на гр. Враца №94000-8388(4) от 13.07.2018 г.
 9. Писмо от РЗИ-Враца Изх.№КД-03-1684 от 02.08.2018 г.
 10. Жалба до кмета на гр. Враца Вх.№94000-8388(6) от 30.07.2018 г.
 11. Писмо от община Враца №94000-8388(7) от 13.08.2018 г.
 12. Постановление от Районна прокуратура – Враца Пр.Пр.№1859/18 от 10.08.2018 г.
 13. Жалба до Окръжна прокуратура – Враца Вх.№1550/2018 г. от 17.08.2018 г.
 14. Мотиви до Окръжна прокуратура №1718/18 от 20.08.2018 г.
 15. Становище/искане за допълнителна информация до община Враца №94000-8388(8) от 23.08.2018 г.
 16. Молба до община Враца 94000-8388(9) от 24.08.2018 г.
 17. Жалба до РПУ-Враца Вх.№17950-6433 от 27.08.2018 г.
 18. Постановление Вх.№1718/2018 от 30.08.2018 г. на ВОП
 19. Писмо от Община Враца №94000-8388(10) от 03.09.2018 г.
 20. Сигнал до Районна прокуратура – Враца 1859/18 от 10.09.2018 г.
 21. Жалба до РЗИ-Враца Вх.№КД-03-2010 от 14.09.2018 г.
 22. Е-майл Сигнал за търговия с влияние от 17.09.2018 г. до pr@gerb.bg
 23. Сигнал по телефона до Дирекция „Инспекция по труда – Враца“ на 19.09.2018 г.
 24. Препращане на сигнал за Търговия с влияние
 25. Писмо от РЗИ-Враца изх.№КД-03-2010/19.08.2018 г.
 26. Жалба до Дирекция „Инспекция по труда – Враца“, Вх.№18107746/25.09.2018 г.
 27. Жалба до РИОСВ-Враца Вх.№Ж-10/26.09.2018 г.
 28. Отговор до Министерски съвет от 26.09.2018 г.
 29. Отговор на хартия от Министерски съвет по №1000/18 от 25.09.2018 г.
 30. Отговор от Пожарната служба на гр. Враца
 31. Отговор от РЗИ-Враца Изх.№КД-04-2010/05.10.2018 г.
 32. Отговор от РИОСВ-Враца Изх.№Ж-10(2)/05.10.2018 г.
 33. Възражение до РСПБЗН-Враца, Вх.№ВР-2563, Екз.№1 от 15.10.2018 г., с копие до Районна прокуратура – Враца – Вх.№1859/18 от 15.10.2018 г.
 34. Писмо от Централно управление на НАП Изх.№03-00-63#2/04.10.2018 г.
 35. Писмо от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, изх.№18092798/19.10.2018 г.
 36. Възражение до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, вх.№18112757/22.10.2018 г.
 37. Gmail – Допълнение към сигнала _Търговия с влияние от 24.10.2018 г.
 38. Писмо от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Враца, изх.№18093572/25.10.2018 г.
 39. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 22.11.2018 г.
 40. Становище от 02.12.2018 г. по писмо на Министерски съвет №1000/18 от 22.11.2018 г.
 41. Писмо от МВР Рег.№489700-3894, екз.№2 от 07.11.2018 г.
 42. Несъгласие от 09.10.2018 г. до МВР – Дирекция „Координация и административно обслужване“, Районна прокуратура – Враца вх.№1859/18 от 10.12.2018, Отдел „Приемна“ към Министерски съвет по писмо №1000 от 25.09.2018 г.
 43. Постановление от Районна прокуратура – Враца №1859/2018 от 21.12.2018 г.
 44. Молба до Районна прокуратура – Враца от 31.12.2018 г.
 45. Молба до Районна прокуратура – Враца, вх.№1859/18 от 04.01.2019 г.
 46. Обжалване до Окръжна прокураура – Враца, вх.№1718/18 от 07.01.2019 г.
 47. Мотиви към обжалване до Окръжна прокуратура – Враца, вх.№1718/18 от 09.01.2019 г.
 48. Констативен протокол №64 от 17.10.2018 г. на Община Враца
 49. Допълнение към мотиви по обжалване до Окръжна прокуратура – Враца, вх.№1718/18 от 11.01.2019 г.
 50. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 16.01.2019 г.
 51. Отговор по №1000/18 от 17.01.2019 на Министерски съвет
 52. Постановление №1718/18 от 22.01.2019 г. на Окръжна прокуратура Враца
 53. Електронно писмо до Министерски съвет с въпрос за срок на отговор по преписка №1000/18 на МС
 54. Две писма получени заедно от НАП с уведомление за данъчна тайна
 55. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 11.02.2019 г.
 56. Молба до Административен съд Велико Търново за разкриване на данъчна тайна
 57. Определение №81/18.02.2019 г. на Административен съд Велико Търново по искане за разкриване на Данъчна тайна
 58. Отговор по №1000/18 от 11.02.2019 г. на Министерски съвет
 59. Писмо от Министерски съвет №1000/18 от 18.03.2019 г.
 60. Жалба до Президента на Р.България във връзка с №1000/18 на Министерски съвет с копие до Министерски съвет и Специализираната прокуратура
 61. Отговор на Община Враца до Президента на Р.България 0300-8(1) от 20.03.2019
 62. Две писма – отговор от Президента на Р.България до Община Враца и до мен
 63. Отговор до Президента на Р.България от мен
 64. Отговор на Община Враца до Президента на Р.България, с копие до мен – №94000-8388/12/ от 03.04.2019 г.
 65. Писмо от министерски съвет №1000/18 от 05.04.2019 г.
 66. Становище до Министерски съвет от мен за резултата по тяхната преписка №1000/18
 67. Уведомление от Министерски съвет за регистриране на мейла ми
 68. Остро несъгласие с писмо на Община Враца № 94000-8388/12/03.04.2019
 69. Жалба до РПУ-Враца №179500-3958/23.04.2019 г.
 70. Записки във връзка с посещението в РПУ-Враца и разпита ми
 71. Допълнение по сигнал до Президента на Р.България, с копие до Министерски съвет, Специализираната прокуратура и РПУ-Враца
 72. Становище до Президента на Р.България с копие до Община Враца
 73. Сигнал до телевизия „БТВ Медиа Груп” ЕАД
 74. Мейл до БСП с допълнение по сигнал (Документ №71)
 75. #
 76. #
 77. #
 78. #
 79. #
 80. Писмо от РПУ-Враца за заплахите от кварталния полицай
 81. 1-ви сигнал до Вътрешна сигурност 81-1 Видео запис пред входа на сградата на РПУ-Враца със заплахи и психически натиск
 82. #
 83. #
 84. #
 85. #
 86. #
 87. #
 88. Показания до РПУ-Враца във връзка с 1-я сигнал до Вътрешна сигурност
 89. #
 90. Допълнение показания РПУ-Враца от 23.07.2019 г.
 91. #
 92. #
 93. #
 94. #
 95. #
 96. #
 97. #
 98. #
 99. #
 100. #
 101. #
 102. Главен прокурор писмо на хартия
 103. #
 104. #
 105. #
 106. #
 107. #
 108. #
 109. #
 110. #
 111. #
 112. Жалба до Окръжна прокуратура Враца за късане на страници от папка на прокуратурата
 113. #
 114. #
 115. #
 116. #
 117. #
 118. #
 119. #
 120. #
 121. #
 122. #
 123. Жалба до Община Враца от 18.05.2020 г.
 124. Отговор по п.№1000/18 от Министерски съвет от 14.05.2020 г.
 125. #
 126. #
 127. 1-ви отговор от Вътрешна сигурност
 128. #
 129. #
 130. Допълнение към жалба до Върховна касационна прокуратура от 05.06.2020 г.
 131. Отворено писмо до Министъра на вътрешните работи, г-н Младен Маринов с копие до Европейската комисия от 24.06.2020 г.
 132. #
 133. #
 134. #
 135. #
 136. #
 137. #
 138. #
 139. #
 140. #
 141. #
 142. #
 143. #
 144. #
 145. #
 146. #
 147. #
 148. Жалба до кмета относно заявление за достъп до обществена информация №94000-9748 от 12.08.2020 г.
 149. Отговор от кмета във връзка с достъпа до обществена информация относно достъпа до сградата на Община Враца
 150. Протокол от Община Враца за даване на Заповед 1096/12.06.2020 г. от ОВ
 151. Писмо до кмета във връзка с искането ми за достъп до обществена информация за достъп на граждани до сградата на Община Враца и във връзка с дадена ми Заповед №1096/12.06.2020
 152. Писмо от Кмета за заявлението ми за достъп до обществена информация за поставени табели за достъп през главния вход на сградата на общината.
 153. Отворено писмо – продължение №2 до ЕК с копие до Министерски съвет и ФБ
 154. Първи отговор от Европейската комисия
 155. Предаден протокол в Община Враца за подписка №1 съдържаща подписи за оставката на Аскета, Кмета и Каскета, също предадена.
 156. Уведомление за протест пред сградата на Районен съд гр. Враца
 157. Констативни протоколи от Община Враца
 158. Заповед от Кмета във връзка с уведомлението ми за протест с подписка №2 за оставката на премиера и гл. прокурор
 159. Изпратен констативен протокол на 28.10.2020 г. до Министерски съвет и Главен прокурор за подписка за оставката им пред главния вход на Община Враца
 160. Писмо от Министерски съвет №2815/20 от 26.10.2020 за изпратения протокол за оставката
 161. Жалба до Полиция и Прокуратура срещу гл.инспектор Кръстев и шефа на Общински съвет – Владимир Христов – гр. Враца
 162. Преписка №2135/20 от 16.11.2020 г. на Районна прокуратура – Враца
 163. Писмени въпроси до Общински съвет- Враца на дистанционно заседание от 24.11.2020 г.
 164. Писмо от РПУ-Враца за сигнала ми за заплахата от инспектора на кмета „Нищо, ще те подгоним и тебе!“
 165. Писмо от кмета на Враца №Z-1365(1) от 14.12.2020 г.
 166. Протокол за предаване на папка с подписка в Окръжна прокуратура – Враца за оставката на Главния прокурор на Р.България – Иван Гешев – ОТКАЗАН ДА СЕ ВЗЕМЕ НА 22.12.2020 г. от ВОП с мотив – не е за тях, не е било извършено престъпление!
 167. И-мейл до Прокуратурата на Р.българия и отговор във връзка със запитване за номер на преписка за завейдане на протокол за предаване на 1-вата папка с подписка за оставки
 168. Завление за среща с Главния прокурор за предаване на папка с подписи за оставката му – опит №2
 169. Исканите писмени въпроси до Общински съвет Враца във връзка с изказването ми м.12.2020 г.
 170. Писмо до Българска национална – Радикална партия
 171. Публикувано писмо във в-к Свободно слова на Българска национална – Радикална партия, бр. 77, Година 29 от 16.II.2021 г.
 172. Отговор от Кмета на Враца №ПОГ-2(1)/20.01.21 г.
 173. Отговор до общинските съветници на Общински съвет Враца във връзка с писмо на Кмета на Враца №ПОГ-2(1)/20.01.21
 174. Електронно писмо до Главния прокурор с питане за номер на преписка под която е заведено искане за среща №2
 175. Питания до пиара на кмета във Фейсбук групата ВРАЦА – КАЖИ НА КМЕТ И ОБЩИНА ИСТИНАТА
 176. Свидетелство за регистрация на Търговска марка за ГНП
 177. Кореспонденция по електронната поща с Информационния център на Главния прокурор Гешев във връзка със заявлението за среща с него и предаване на 2-рата ми подписка за оставката му
 178. Сигнал за незаконно строителство от 30.03.2021 г. до Община Враца с копие до ПП ВМРО, ПП Възраждане и ФБ страницата на ГНП
 179. Писмо до врачанските медии: роднински връзки на излъчен кандидат за депутат от ВМРО – Враца относно НЕЗАКОННО строителство
 180. Декларация за напускане на Изправи се.БГ
 181. Отворено писмо за среща до Председателя на Районен съд – Враца – г-н Васил Ганов с копие до Председателя на 45-то Народно събрание – г-жа Ива Митева, Гражданско сдружение Българска Легия Антимафия – г-н Григор Здравков и до ФБ страницата на ГНП
 182. Решение №7 от 19.04.2021 г на Районен съд – Враца по АНД №863 от 16.10.2020 г.
 183. Отговор от 45-то Народно събрание от 23.04.2021 г.
 184. Отговор от Община Враца за проверка за незаконно строителство
 185. Отговор от Районен съд – Враца
 186. Протокол и решение №7 от 19.04.2021 на Районен съд – Враца по дело №867 за арест от 16.10.2020 г.
 187. Заявление за достъп до обществена информация до Община Враца за загрдения общински терен в парк „ДНА“ в гр. Враца от железаря работохолик и ползващ се от него за лични цели.
 188. Сигнал за корупция в НОИ с копие до Районна прокуратура – Враца
 189. Писмо до Президента за повдигане на „розовата завеса“ на корупцията
 190. Становище до 45-то Народно събрание по писмо № ПГ-1194-П-2 от 23.04.2021 г.
 191. Уведомление до Община Враца за ПРОТЕСТ пред железаря по време на проверката за незаконното му строителство за търговските помещения на 11.05.2021 от 10:00 ч.
 192. Сигнал до Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, към 45-то народно събрание
 193. Писмо от Община Враца по уведомление за протест пред железаря по време на извършване на проверката по сигнала ми за незаконно строителство за търговските му помещения в имота му.
 194. Жалба в полицията Враца за отправените заплахи от железаря – „ЩЕ ТИ СТРОША ЕДИН КРАК“
 195. Жалба/сигнал до Специализираната прокуратура за ОПГ – организирана престъпна група, с копие до Председателя на република България – г-н Янев и министъра на вътрешните работи – г-н Рашков
 196. Писмо от Община Враца по искане за достъп до обществена информация за заградения общински терен в парк „ДНА“ във Враца от железаря работохолик и ползващ се за лични цели от него.
 197. Отговор от Министерски съвет – №1000 от 19.05.2021 г.
 198. Връчено ми писмо от Община Враца в сградата на Община Враца на 21.05.2021 г., което е от кмета каменов до Председателя на ОС-Враца относно въпроса ми на заседанието от 27.04.2021 г. за зградения общински терен в парк „ДНА“ Враца
 199. Писмо до Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии към Общински съвет – Враца, във връзка със заявление за участие за назначена проверка от ОС-Враца на дистанционното заседание от 25.05.2021 г.
 200. Писмо от полицията за предупреждение към железаря за отправената ми заплаха, че ще ми строши един крак, предупреждение с рег.№1759p-11784/20.05.2021 г. от РУ на полицията гр. Враца
 201. Жалба до полиция и прокуратура – Отново заплахи от съседа Нинов – „Обаче требва да идеш да кажеш (в полицията): Кой крак ще ти троша! Че там се попълва една бланка!“, въпреки предупреждението – Протокол за предупреждение с рег.№1759р-11784/20.05.2021 г. на РУ на полицията Враца
 202. Постановление от Специализираната прокуратура №984 от 26.05.2021, по сигнала ми за ОПГ
 203. Жалба до прокуратурата за заплахи по Фейсбук
 204. Заявление за среща с Главния прокурор Гешев – №3 от 03.06.2021 г., подадено лично в София
 205. Писмо от Дирекция Инспекторат на МВР от 03.06.2021 до кмета на Враца – Каменов, с копие до мен. Писмото е за сигнала ми за ОПГ
 206. Преписка от Районна прокуратура – Враца за отказ за образуване на ДП по сигнала ми за ОПГ до Специализираната прокуратура
 207. Протокол от РПУ-Враца за предупреждение на железаря Нинов за втората му заплаха
 208. Призовка за разпит в ОДМВР-Враца по сигнала ми за ОПГ, от отдел Инспекторат към МВР
 209. Отговор от отдел Инспекторат към НОИ по сигнала ми за корупция в НОИ-Враца
 210. Възражение по писмото от отдел Инспекторат към НОИ за сигнала ми за корупция в НОИ-Враца
 211. Получено копие от Районна прокуратура – Враца за прехвърляне по компетенстност на сигнала ми за корупция в НОИ-Враца, към НОИ
 212. Връчени писма на 28.06.2021 г. от Община Враца от Комисия по обществен ред и сигурност
 213. Придружително писмо до Районна прокуратура – Враца относно възражението ми по несъстоятелното писмо за проверката от звено Инспекторат по жалбата ми за корупция в НОИ-Враца
 214. Отговор от Министерски съвет по №1000 от 02.07.2021 г.
 215. от Община Враца по резултата от проверката за сигнала ми за незаконно строителство на железаря за помещенията му – фризьорски салон и кафе
 216. Завление за изслушване до Висшия съдебен съвет на насроченото му заседание за 23.07.2021 г., по предложението на прасъдния министър, г-н Стоилов за прекратяване на действията на главния прокурор поради уронване престижа на съдебната система, а така също и предаване на две папки с подписки за оставката на главния прокурор Гешев и бившия вече премиер Борисов
 217. Писмо от вътрешния министър г-н Рашков до финансовия министър г-н Василев, с копие до мен във връзка със сигнала ми за липсващите 700 млн лв от хазарта на г-н Божков

И в резултат на тази многогодишна борба срещу тая шуробаджанащина в пп герб, касаеща „много помага“ във високите етажи на властта и понеже аз единствен от всички съседи се противопоставям на тази брутална репресия от пп герб, така съм завъртян във водовъртежа на едноличните и автократични решения, че магазина ми се намира в момента в това състояние: (Постерите са поставени на 11.07.2020 г.)

http://gnp.care/wp-content/uploads/2020/07/ФАЛИРАЛ-МАГАЗИН-ЗАРАДИ-ГЕРБ-scaled.jpg