Гражданска Независима Позиция

Какъв е този сайт? ГНП, чрез аналогията на термина Гориво Нагнетателна Помпа в дизеловите двигатели е създадена настоящата страница, която има за цел да подпомага разпалването на демокрацията в страната ни, чрез нагнетяване на факти и обстоятелства, които са пропуснати по някакъв начин да се отразят от социално-политическото ни ежедневие, по подобие както дизеловата помпа нагнетява горивото за да може да се възпламени под налягането в двигателя и да се получи необходимата енергия за движението напред.

БОРБИ